ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เดินทางมารับอวัยวะที่บริจาคจาก ด.ญ.มัลลิกา ดวงดารา ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับอวัยวะที่บริจาค