มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพตา และประกอบแว่นใหม่แจกฟรีให้แก่เยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิฯ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ประกอบแว่นใหม่แจกฟรี