ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เชิญร่วมบริจาคโลหิต “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”
วันผู้บริจาคโลหิตโลก