บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม “บุญเติมรวมใจให้โลหิต” โดยรับบริจาคโลหิตจากพนักงานของ FSMRT และบริษัทในเครือ
บุญเติมรวมใจให้โลหิต