รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับมอบเงิน จากบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสมทบทุนโครงการ “แบกหมอสู้โควิด” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สภากาชาดไทย
แบกหมอสู้โควิด