คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอาหารแห่งความห่วงใย จากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอาหาร

(3.2)C-200610008098