นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีมอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ ในโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
นายกเหล่ากาชาด มอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้

Share