นายแผน วรรณเมธี รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"

(1.2)C-200610001037
(1.3)C-200610040083