นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบหน้ากากอนามัย จาก ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบหน้ากากอนามัย