บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ