คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากผ้า จาก อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในโครงการ “#StayHomeStayShine”
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากผ้า

Share