คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและหน้ากากอนามัยแบบผ้า

C-200531022016
C-200601011034