โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท หัวหิน จัดโครงการ “Help the Heroes” นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อบัตรเงินสดมอบให้แก่ สภากาชาดไทย
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท หัวหิน จัดโครงการ “Help the Heroes” นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อบัตรเงินสดมอบให้แก่สภากาชาดไทย