คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค จาก อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รับมอบผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค