เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบชุดธารน้ำใจและเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่ รพ.กำแพงเพชร
เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบชุดธารน้ำใจ