นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากอนามัย พร้อมเงินสนับสนุนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และสื่อการเรียนรู้โรคโควิด-19 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
รับมอบหน้ากากอนามัย

C-200601004005
C-200601005073
C-200601012003
C-200601021056