บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ และพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อแก้วิกฤติเลือดสำรองขาดแคลน รับวันผู้บริจาคโลหิตโลก
วันผู้บริจาคโลหิตโลก