รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา รับมอบเงิน จากบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสมทบทุนโครงการ “แบกหมอสู้โควิด” จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สภากาชาดไทย
แบกหมอสู้โควิด