นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จาก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย