รพ.จุฬาฯ เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนบริจาคไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน มอบให้แก่ผู้ยากไร้
สมทบทุนบริจาคไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน