ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รับมอบชุด PPE จาก บมจ.เซ็ปเป้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบชุด PPE