ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือทางการแพทย์ จากบริษัท ริสแลนด์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ