นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ต้านโควิด-19 ที่ สนง.การคลัง
รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ

(8.2)C-200608005055
(8.3)C-200608021056