คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาค จาก บ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง เพื่อสนับสนุนการจัดครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสถานการณ์โควิด-19
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย