คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงิน จาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้สภากาชาดไทย จัดซื้อหน้ากากอนามัย N95 ส่งต่อให้สถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
สภากาชาดไทย

(6.2)C-200608005043
(6.3)C-200608021050