โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ มอบอาหารแห่งความห่วงใย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ