ผอ.สนง.การคลังฯ รับมอบแอลกอฮอล์เจลและกล่องอะคริลิกป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย จากคณะทำงานมูลนิธิเวิร์คพอยท์
รับมอบแอลกอฮอล์เจล

C-200605009005
C-200605021021