นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มดาว ประเทศไทย และ บจก.โตโยโก ประเทศไทย ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง