สโมสรอุดรธานีเอฟซี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เหล่ากาชาด