ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.พหลพลพยุหเสนา
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องมือแพทย์