เลขาธิการฯ รับมอบน้ำดื่มตราช้างจาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ สนับสนุน โครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

C-200605021031