มูลนิธิซิโก้ ร่วมกับ LUCKYSTAR จัดโครงการ “ LUCKYSTAR เพื่อสภากาชาด” บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
LUCKYSTAR เพื่อสภากาชาด