บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ มอบอาหารให้บุคลากรสภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนที่มาบริจาคโลหิต
มอบอาหารให้บุคลากรสภากาชาดไทย

(26.2)C-200604011083