สน-ยุกต์ และ หมิง-อารินท์มาศ มอบ “แอลพลัส” เจลแอลกอฮอล์ ให้ ศูนย์บริการโลหิตฯ ฝ่าวิกฤติโควิด-19
ฝ่าวิกฤติโควิด-19