ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ให้ รพ.จุฬาฯ
ธอส. มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ให้ รพ.จุฬาฯ