บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้ รพ.จุฬาฯ
มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้ รพ.จุฬาฯ