คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สำนักงานการคลัง *
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

(15.2)C-200603012007
(15.3)C-200604005075