คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากผ้า จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ #StayHomeStayShine กิจกรรมพิเศษของานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok & Jewelry Fair 2563#
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากผ้า

Share