รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แม่น้ำบางปะกง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ