นายก อบต.ท่าแค พร้อมพนักงานหน้าที่ และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี
บริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี

(8.2)C-200603021052