นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี จัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ในช่วงการระบาดโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี จัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่