คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง