โครงการในชื่อ “บ้านปูเน็กซ์ อีวี คาร์แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง” สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า ให้ทีมพยาบาลเดินทางไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ผู้ป่วยโควิด-19