บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มอบรองเท้าในโครงการ “บาโอจิรวมใจ มอบให้ทีมพยาบาล รพ.จุฬาฯ ”ในช่วงวิกฤติโควิด-19
“บาโอจิรวมใจ มอบให้ทีมพยาบาล รพ.จุฬาฯ