ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินและชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จาก เคพีเอ็มจี ประเทศไทย สนับสนุนทีมแพทย์
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินและชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE