ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก N95 และ ชุด PPE จาก บ.คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก N95

Share