บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สภากาชาดไทย