คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากากเฟซชิลด์ จากนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากากเฟซชิลด์

(15.2)C-200525012013