การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พังงา (PEA) มอบเช็คเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
มอบเช็คเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัด