เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มอบหน้ากากอนามัย N95 จากบริษัทในจีน ผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
(บีโอไอ) มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ